Biblia nu ocolește domeniul muncii și cel al profesiei. Iată câteva personale ale Bibliei și domeniul lor de activitate:

 • Adam a fost la început grădinar, iar pe urmă fermier.
 • Noe, a fost, printre altele, constructor de corăbii.
 • David a fost un cioban care a ajuns în cea mai înaltă poziție a țării. I
 • osif, Estera și Daniel au făcut parte din guvern.
 • Matei era un vameș înainte de a ajunge lucrător al Evangheliei.
 • Luca era doctor și istoric.
 • Apostolul Pavel făcea corturi și era misionar.

După cum vedem, munca a făcut parte din planul lui Dumnezeu încă de la început (Geneza 2:15).

Aș vrea să observăm câteva perspective pe care ni le oferă Biblia asupra subiectului acesta:

 1. Munca este poruncită, lenea este condamnată. Chiar înainte de cădere, „Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească.” (Gen. 2:15). Biblia condamnă lenea (Proverbele 6:6-11, 13:4, 2 Tesaloniceni 3:10-12), dar poruncește și laudă munca (Prov. 14:23).
 2. Munca cinstită este o onoare. Cei care lucrează cu mâinile lor (Efeseni 4:28), care lucrează acasă și cei care lucrează în misiune, sunt considerați de Biblie ca fiind vrednici de cinste (1 Tim. 5:17-18).
 3. Munca nu trebuie să dureze fără întrerupere. Dumnezeu „s-a odihnit de toată lucrarea Lui” în a șaptea zi a Creației, nu pentru că ar fi fost obosit, ci pentru instituirea Sabatului (Gen. 2:2-3, Exodul 20:8-11). Dumnezeu a poruncit munca, dar tot El a hotărât și odihna, un tipar biblic respectat de Isus și de cei care L-au urmat.
 4. Munca trebuie să pună în valoare darurile și temperamental unei persoane. Biblia spune că oamenilor le-au fost date daruri diferite (Romani 12:3-8). Exersată în condiții optime, munca ar trebuie să valorifice aceste daruri.
 5. Munca unui creștin trebuie să se decidă prin excelență. „Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.” (Coloseni.3:23). Munca de calitate slabă, făcută doar cu jumătate de inimă, sunt nebiblice (Col. 3:22-25).
 6. Alegerea unei vocații, poate fi călăuzită și binecuvântată de Dumnezeu. Isaia și Ieremia au fost chemați de Dumnezeu ca prooroci înainte să se nască (Isaia 49:1, Ier. 1:5). Deși Apostolul Pavel s-a pregătit pentru a fi rabin, el a lucat în facerea corturilor pentru a se întreține, iar Dumnezeu l-a chemat apoi (adult fiind) să fie apostol.

Dumnezeu cheamă pe cei tineri sau pe adulți pentru sarcini și vocații specifice. Indiferent ce profesie alege un om, Dumnezeu dorește ca el să o folosească pentru a-L onora pe El. (Coloseni.3:23).

Josh McDowell si Bob Hostetler